The Single Best Strategy To Use For תגיש לי

ולכן אני תוהה, כפי שכתבתי בהודעה הקודמת שלי, אם זה שאני לא מנצל הזדמנויות עכשיו לא תתברר כטעות.

סיפר הרב יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב: הייתי בן אחת עשרה, ואכלתי ארוחת ערב. אחי המבוגר ממני בשנתיים, שאל אותי: יהודה ברכת ברכת המזון? אמרתי לו: כן. באיזה סידור? שאל אותי. אמרתי לו: "בזה", והצבעתי על סידור שהיה מונח על השולחן.

חדשות אדלשטיין נגד איימן עודה: "ח"כ שמייצג ארגוני טרור ומסית, התביישתי"

גל גדות בר רפאלי רוסלנה רודינה אסי עזר רותם סלע נטלי דדון אליאנה תדהר קים קרדשיאן שיר אלמליח אלירז שדה ספורט

הצבע הכתום שוב חזר לאופנה: האם אתן נועזות מספיק כדי לשלב אותו במלתחה שלכן?

מבחינה כלכלית אולי יותר טוב בחו"ל בד"כ אבל מבחינה ביטחונית יש הבדל אחד גדול : פה היהודים יכולים להגן על עצמם ושם הם אמורים להסתמך על אחרים, פה אנחנו פחות מפחדים  מהאנטישמיות של הערבים כי יש לנו את צה"ל ואילו בחו"ל מי יגן עליהם  " הליגה נגד השמצה" ?

אמרה לו: מה זאת אומרת לא טרי, הרי רק היום קניתי אותם מן השוק.

פסק דין תקדימי: הטיפים למלצרים במסעדות יחשבו שכר לכל דבר

מספרים על הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, ששכר פעם יהודי פשוט "עם הארץ", באומרו לו שיתן לו במשך שנה תמימה אכילה שתיה לינה וכל צרכיו בהרחבה גדולה, אבל בתנאי שיציית לו לכל מה שיצונו. והלה הסכים.

הגמרא במסכת בבא מציעא (פה.) מספרת, רבינו הקדוש הגיע למקום ששמה היה גר רבי אלעזר בן רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי היה לו בן ושמו רבי אלעזר שהיה יחד עמו במערה, ושואל רבינו הקדוש ומברר, האם אותו צדיק השאיר בן.

כאלו שכביכול "שודדים" אותך, ולכן ניסית לסלקם באמצעות שיתוף פעולה עם הידיד יאסר ערפאת   שהיה בזמנו  "הנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני " ( לפחות עד אוסלו ), אבל הוא תקע לכם סכין בגב, ואז החלטת לעזוב, כעת אתה מקווה שאולי כוחות אמריקאים  יפלשו לכאן ויסלקו את המתישבים היהודים בכוח, אולי אתה בעצמיך תהיה חלק מהכוח הזה הרי אתה כבר אזרח שם ויכול להתגייס למרינס...

ובהיפך יהיה לאיש צדיק שלם, שיעלה ממנו בושם כריח הגן וכו'. עכ"ד (ועי' בזוה"ק פר' בלק דף קפו., על אותו בן קטן, שלפי ריח לבושם של ר' יצחק ור' יהודה, ידע שלא קראו קריאת שמע. ועי' בניצוצי אורות שם, read more שלכל מצוה יש ריח מיוחד). וכן היה מעיד החוזה מלובלין זי"ע על רבו ר' שמעלק'ה מניקלשבורג זי"ע, שבשעה שהיה יושב ועוסק בתורה, היה עולה ממנו ריח טוב כריח גן עדן. אך כדי שלא ירגישו בדבר, היה מניח בשמים על השולחן.

אולי תשכנעו את ממשלת אוסטרליה לשחזר את תוכנית חבל קימברלי

כי הוא לא ירגיש אתה רוצה לקנטר אותו ולחפש בו מעשים רעים, אלא להיפך הוא אוהב אותך.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *